Info Am Pemakluman Tarikh Kejadian : Jumaat, 22-Sep-2017

Radar hujam jam 2.30 ptg pada 22 September 2017 Jumaat, menunjukkan tidak ada lagi awan hujan berhampiran Pulau Pinang terhtama di Selat Melaka. Dijangkakan tidak ada hujan di Pulau Pinang  pada malam ini ...cool?