Daerah Timur Laut Penutupan Jalan Tarikh Kejadian : Khamis, 09-Mei-2019


Adalah dimaklumkan bahawa Majlis akan menutup jalan untuk memberi ruang kepada penggambaran filem yang akan dijalankan di kawasan sekitar Negeri Pulau Pinang. Tarikh dan jalan yang terlibat adalah seperti di lampiran.

Sekian terima kasih.