Rakan UPB

Rakan UPB merupakan satu platform kerjasama yang bertujuan dalam meningkatkan kerjasama antara pihak Kerajaan dan Badan-Badan Bukan Kerajaan (NGO) dalam aspek pengurusan bencana meliputi aspek sebelum, semasa dan selepas bencana.

Maklumat Rakan UPB